Prymos brandblusser

Nieuwe schuimbrandblusser met één druk op de knop

De schoorsteen vliegt in brand, vlam in de pan, kortsluiting elektrische apparaten of vuur in de gordijnen. Niemand is zich ervan bewust, maar een dergelijke ramp kan elk huishouden overkomen. Het vuur grijpt razendsnel om zich heen. Onmiddellijk handelen is de enige redding. Traditionele blussers met vergrendeling en ingewikkelde instructie voldoen niet: tijdverlies en paniek. Dankzij de innovatieve compacte schuimbrandblusser van Rabelco Security is snel ingrijpen mogelijk. “Dop eraf en blussen. De bediening werkt net zo simpel als een bus haarlak. Dit gaat levens redden en rampen voorkomen”, voorspelt Gerard.

Op maat voor huishoudens

Bij een beginnende brand telt elke seconde. Vanuit die gedachte is deze innovatie ontwikkeld. Het gebruiksgemak en de snelheid zijn zodanig dat zelfs kinderen ermee kunnen blussen. De innovatie levert bij brand een tijdwinst op van 30 seconden tot maar liefst enkele minuten. Op dit moment is slechts 3% van de huizen voorzien van een conventionele brandblusser. De meeste bewoners weten niet hoe deze blussers werken. Gerard: “Steeds vaker berichten de media over branden in huis. Keukenbranden komen het meest voor. Als mensen in paniek water op olie gieten, neemt de brand in hevigheid toe. De nieuwe universele schuimblusser van Rabelco Security, op maat ontworpen voor huishoudens, bestrijdt alle soorten branden in huis. En is juist óók geschikt voor vetbranden.” De Prymos weegt nog geen 1 kg. De bluscapaciteit bedraagt circa 26 seconden, vergelijkbaar met een traditionele brandblusser van 6 kg. De nieuwe Micro-Fog-Technology (MFT) zorgt voor deze doorbraak. De druk is dan ook 10 Bar. “De conventionele blussers produceren poeder of vloeistof. Maar deze innovatie zorgt voor een filmlaag over het vuur en onttrekt zo de zuurstof. Het gevolg? De brand stopt zeer snel”, stelt Gerard tevreden vast.
Prymos dealer

Compact formaat slaat aan

De Prymos schuimblusser heeft een uiterst compact formaat. De hoogte van de strakke bus is 28 cm, de doorsnede 7,5 cm. Het handzame formaat is dus gemakkelijk in een kastje te plaatsen. Naast de universele versie heeft Prymos ook een ACB-schuimblusser voor bedrijf en particulier die brandpreventie in transportmiddelen en machineparken zoals, auto, camper, boot, bus en vrachtauto, op prijs stellen. Zelfs aan de gevolgen na gebruik is gedacht. Prymos produceert louter schuimblussers. Poederblussers, zoals de traditionele exemplaren, richten veel omgevingsschade aan. De vrijkomende poeder tast alle elektronische apparatuur in een ruimte aan. Bovendien is de poeder niet goed voor de gezondheid. De innovatieve schuimbrandblusser kent juist geen nadelige gevolgen. De verwachting is dat de consument snel warm loopt voor deze noviteit. Gerard: “Prymos levert al zes jaren met succes aan onder andere de Duitse thuismarkt. Voorjaar 2013 startte ik met Prymos op de zakelijke markt in Nederland. De interesse groeit snel. De kwaliteit van deze innovatieve oplossing is zelfs zodanig dat jaarlijkse keuring niet meer verplicht is. Bedrijven realiseren zo gemakkelijk een besparing van 40% per jaar bij overgang naar deze nieuwe generatie schuimblussers.”

Innovatieprijs 2013

Kort na introductie heeft de schuimbrandblusser van Prymos een prestigieuze innovatieprijs gewonnen. Prymos ontving de hoogste FG Noviteitenprijs binnen de categorie ‘Veilige leef- en werkomgeving’. Motivatie? In een noodsituatie is de tijdwinst van de Prymos zeer groot. Zonder instructie direct te gebruiken. Door zowel jong als oud. De blusser is NCP/KIWA-goedgekeurd en is inmiddels aanbevolen door diverse brandweerkorpsen en verzekeringsmaatschappijen. In Duitsland behoort de Prymos tot de standaard uitrusting van talrijke korpsen. De innovatie is beschermd. Geen enkele andere leverancier mag de Prymos gepatenteerde spuitknop aanbieden. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de mensen ooit met brand in aanraking is geweest. Extra reden om een brandblusser in huis te plaatsen. Waarom de compacte en overigens prijsvriendelijke schuimbrandblusser van Rabelco Security? “Bij brandpreventie mag kwaliteit nooit ter discussie staan”, vat Gerard treffend samen. Nederland zo veilig mogelijk maken is zijn missie. In een panieksituatie kan de bewoner zonder nadenken adequaat handelen. De Prymos brandblusser van Rabelco Security is onder andere online te bestellen.